Sunt Rusaliile!

7 iun.

O melodie despre Rusalii. Daca stiti cum se numeste melodia (in engleza preferabil) m-as bucura. Pana atunci bucurati-va de aceasta varianta. Eu am auzit-o azi la Biserica cantata de tineri si m-am bucurat!

Later edit:
am descoperit ca melodia ar fi scrisa de o romanca. Daca e asa, Felicitari!
Sursa

5 răspunsuri sa “Sunt Rusaliile!”

 1. timotheos 11, iunie, 2009 la 10:12 pm #

  pag 1
  Ministerul Afacerilor Eterne
  M A N I F E S T
  PENTRU POCĂINŢĂ
  Pastor paul dan
  „Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu ..” (1Petru 4:17)
  CÂTEVA ÎNTREBĂRI FUNDAMENTALE:
   Te-ai întrebat de ce acum 60 de ani, Biserica nu se confrunta cu aşa multă imoralitate,
  materialism, divorţuri, probleme cu adolescenţii, droguri, pornografie, cum se
  confruntă azi ? Afirmăm că nu mai suntem legalişti cum au fost cei de atunci, că
  înţelegem mai bine harul lui Dumnezeu…
   De ce în ciuda marilor progrese în înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu, a
  nenumăratelor resurse pentru viaţă creştină, în multe situaţii, nu este nici o diferenţă
  între stilul de viaţă lumesc şi stilul de viaţă al creştinilor ?
   Cum de trecem prin aceleaşi crize agonizante ca şi cei din lume ? În loc să fim un ajutor
  pentru cei din lume, facem parte din rândul victimelor lumii.
   Unde este mărturia noastră?
  UN RĂSPUNS FUNDAMENTAL: „Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este
  vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu
  Dumnezeu.“ (Iacov 4:4) „Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră…. Căci Dumnezeu nu ne-a
  chemat la necurăţie, ci la sfinţire. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături, nesocoteşte
  nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel sfânt.“ (1 Tesaloniceni 4:3, 7-8).
  Răspunsul oferit de Scriptură este evident: am căutat prietenia cu lumea şi am sacrificat
  sfinţenia. Pentru a fi înţeles, prietenia cu lumea înseamnă adoptarea culturii popi în
  Bisericile noastre (vezi explicaţia la sfârşit). Am crezut că este bine să adoptăm
  modernismul, dar s-a dovedit a fi neopăgânism cu efecte mortale pentru viaţa spirituală.
  Cultura pop a adus cu ea cultura drogurilor şi a morţii. Cultura pop a făcut din bisericile
  noastre o batjocură. Cultura pop din Bisericile de azi atrage oamenii ce caută distracţia, nu
  pe Dumnezeu, nu pocăinţa şi sfinţenia. Numeroşi creştini, adepţi ai culturii pop, sunt
  dispuşi să meargă la biserică, la studii biblice, să dea zeciuială, chiar să meargă în excursii
  pag 2
  misionare, excepţie făcând trăirea în sfinţenie. „…având doar o formă de evlavie dar
  tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.“ (2 Timotei 3:5)
  Majoritatea creştinilor adepţi ai culturii pop nu sunt născuţi din nou. Creştinătatea fără
  sfinţenie/evlavie este o creştinătate apostaziată! Trăim vremurile din urmă când apostazia
  vrea să acapareze Biserica. Tăgăduim apostazia, iar când conştiinţa ne acuză o suprimăm
  spunând sfinţeniei că este legalism.
  O notă importantă: Dumnezeu să fie glorificat pentru cei “şapte mii” de credincioşi, de
  biserici, de organizaţii creştine şi seminarii creştine din toată România şi din toată lumea
  care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal şi a culturii pop. (1 Împăraţi 19:18).
  DESCRIEREA APOSTAZIEI: „…Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat,
  începutul zidirii lui Dumnezeu: „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi
  rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.
  Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos,
  nenorocit, sărac, orb şi gol,“ (Apocalipsa 3:14-17)
  „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de
  bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără
  dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,
  vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;
  având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.
  Sunt printre ei unii, care se vâră prin case, şi momesc pe femeile uşuratice îngreuiate de
  păcate şi frământate de felurite pofte, care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la
  deplina cunoştinţă a adevărului. După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi
  oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce
  priveşte credinţa.“ (2 Timotei 3:1-8)
  „Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, să ştiţi
  că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.“ (1
  Ioan 2:18)
  MĂRTURISIRE: Mi-am îndreptat faţa către Domnul pentru a face cereri prin rugăciune şi
  implorare, cu post, în sac şi cenuşă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi am
  mărturisit: „O Doamne mare şi minunat, care faci ce ai promis şi esti îndurător cu cei ce Te
  iubesc şi păzesc legământul Tău; am păcătuit şi am comis fărădelegea, am făcut ce era rău
  şi rebel, chiar prin faptul că ne-am îndepărtat de principiile şi hotărârile Tale. O Doamne,
  dreptatea îţi aparţine, iar nouă ruşinea: conducătorilor creştini de biserici, a membrilor
  bisericii, a profesorilor de seminar, a organizaţiilor creştine; fiindcă am păcătuit împotriva
  Ta, permiţând culturii pop, neopăgâne să acapareze familiile, bisericile noastre,
  organizaţiile creştine. Am fost atenţi să nu ofensăm pe careva, şi nu ne-a mai păsat dacă te
  ofensam pe Tine; am devenit corecţi din punct de vedere politic, am numit sfinţenia
  legalism, şi am permis la tot felul de păcate să ne invadeze viaţa privată şi cea din sânul
  Bisericii; ne-am făcut ca obiectiv principal să fim relevanţi pentru lume, decât ascultători de
  Tine. Domnului Dumnezeului nostru Îi aparţine mila şi iertarea, chiar dacă am fost rebeli
  împotriva Lui. Acum, Doamne, ascultă rugăciunea şi cererile noastre şi fă ca faţa Ta să
  strălucească peste Biserica Ta, care este invadată de apostazie…(Mărturisire făcută pe
  baza Daniel cap.9)
  pag 3
  UN STRIGĂT ÎMPOTRIVA APOSTAZIEI
  1. Pentru pastorii care caută să mulţumească oamenii. „Căci va veni vremea când oamenii
  nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi
  îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta
  spre istorisiri închipuite.“ (2 Timotei 4:3-4)
  Încetaţi să aduceţi oameni în Biserică prin orice mijloace în detrimentul sfinţeniei! Predicaţi
  întreg Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum este el! Când predici, condamnă păcatele cu care se
  confruntă biserica ta. Cheamă oamenii la o viaţă practică de sfinţenie. Avertizează-i pe
  oameni de iminenta judecată a lui Dumnezeu împotriva bisericii de azi, invadată de
  apostazie. Probabil vei fi nemulţumit la gândul că mulţi vor părăsi biserica. Lasă-i să plece!
  Cuvântul lui Dumnezeu va înlătura pe apostaţi. Lumea din jurul nostru este sătulă de
  biserici în crize. Asigură-te că nu eşti prins de pornografie, materialism, alcool şi alte păcate
  mortale. Practici disciplinele spirituale? Ai putea spune că a te opune de la amvon,
  homosexualităţii, avorturilor sau altor păcate este politică, în realitate însă, tu nu vrei să îi
  superi pe oameni. Unii dintre voi, pastorii de felul acesta poate nici nu sunteţi născuţi din
  nou. Pocăiţi-vă!
  2. Pentru pastorii de tineret duşi în eroare. „Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe
  unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare
  de moară, şi să fie înecat în adâncul mării.“ (Matei 18:6)
  Mulţi din voi se comportă ca nişte clovni încurajând tinerii să păcătuiască. Nu aveţi nici un
  discernământ! Tu, ca pastor de tineret, eşti responsabil pentru ruinarea viitorului unei
  generaţii întregi. Fii un model pentru cei tineri! (1Tim.4:11-16; 6:11-19). Fii primul care trăieşte
  o viaţă de sfinţenie, incluzând rugăciunea şi postul şi normalitatea în îmbrăcăminte.
  Instruieşte-i pe tineri în practicarea disciplinelor spirituale. Ei nu au nevoie de distracţie; ci
  de bucuria unei vieţi sfinte din Duhul Sfânt. Sunt flămânzi după recunoaşterea şi valoarea
  pe care numai Dumnezeu o poate oferi, aşa că aruncă toate strategiile tale lumeşti. Unii
  dintre voi aveţi funcţii de conducere, dar nici o autoritate, iar unii dintre voi poate nici nu
  sunteţi născuţi din nou. Pocăiţi-vă!
  3. Pentru taţii iresponsabili. „Suflete preacurvare ! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie
  cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.“ (Iacov
  4:4)
  Taţilor, mulţi dintre voi vă faceţi vinovaţi de mare păcat, lăsând ca mass media cu un
  conţinut explicit de violenţă, satanism, sexualitate, să vă polueze viaţa de familie. Nu
  cenzuraţi nimic copiilor dvs. Altarul familiilor voastre este, fie televizorul, fie internetul.
  Permiteţi soţiilor şi fiicelor voastre să se îmbrace indecent. Nu aveţi nici o idee despre ce
  sunt învăţaţi copiii voştri în şcoală şi nu va pasă cine este în anturajul lor. Fii un lider
  spiritual pentru casa ta. Fii primul care se schimbă, iar familia ta te va urma. Slujeşte
  Împărăţiei lui Dumnezeu şi nu ţie însuţi. Unii dintre voi sunteţi prinşi de lucruri precum
  consumul de bere sau folosirea intensivă a televizorului. De multe ori anulaţi orice
  activitate de la biserică pentru un eveniment sportiv. Alţii sunt sclavii căutărilor
  materialiste, pornografice, trăirii în adulter, sau consumului de droguri. Pocăiţi-vă!
  pag 4
  4. Pentru mamele iresponsabile. “…Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului sunt mândre, şi
  umblă cu gâtul întins şi cu priviri pofticioase, pentru că păşesc mărunţel, şi zornăiesc cu
  verigile de la picior, – Domnul va pleşuvi creştetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va
  descoperi ruşinea”. În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la
  picioare, şi sorişorii şi lunişoarele, cerceii, brăţările şi maramele; legăturile de pe cap,
  lănţişoarele de la picioare şi brâiele, cutiile cu mirosuri şi băierile descântate; inelele şi verigele
  de la nas; hainele de sărbătoare şi cămăşile cele largi, mantiile şi pungile; oglinzile şi cămăşile
  subţiri, turbanele şi maramele uşoare.“ (Isaia 3:13-23)…”femeile uşuratice îngreuiate de
  păcate şi frământate de felurite pofte“ (2 Timotei 3:6b)
  Mamelor, multe dintre voi nu sunteţi modele demne de urmat! Concuraţi cu fetele voastre
  în modă şi indecenţă. Vă uitaţi prea mult la televizor, mai ales la programele siropoase, ca
  telenovelele, la programe cu vedetele de la Hollywood. Suferiţi de o imagine de sine
  scăzută; s-ar putea să fiţi supraponderale şi să aveţi depresie. Vă faceţi vinovate de
  neglijarea intenţionată a copiilor voştri. Aţi lăsat grija copiilor vostri în seama televizorului,
  şcolii, dădacelor angajate, sau a anturajului copiilor voştri. Pocăiţi-vă!
  5. Pentru cei tineri şi pentru cei necăsătoriţi ce caută plăceri. „Să ştii că în zilele din urmă
  vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi,
  hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească,
  neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici,
  îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de
  evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.“ (2 Timotei 3:1-5)
  Pentru voi băieţii, care credeţi că biserica este un alt club pentru distracţii, vă înşelaţi total!
  Voi folosiţi activităţile bisericeşti pentru plăcerile voastre, pentru a întâlni fete, angajânduvă
  în păcate sexuale. Unii din voi consumaţi alcool şi droguri, vă îmbrăcaţi la ultima modă,
  sunteţi la curent cu noile filme cu conţinut violent sau sexual, dar nu aveţi nici o idee
  despre ce este sfinţenia. Abia de ajungeţi la studiu biblic, dar sunteţi primii care mergeţi la
  petreceri. Dumnezeul vostru este internetul!
  Domnişoarelor, multe dintre voi luaţi parte la aceeaşi destrăbălare. Concuraţi în a vă
  îmbrăca cât mai provocator pentru a va fura prietenul unele altora, bârfiţi şi sunteţi
  dependente de mobil, navigaţi pe internet ore întregi, în permanenţă aveţi pretenţii de la
  părinţii vostri şi nu produceţi nimic bun.
  Voi tinerilor, pe care v-am descris, fiţi gata să primiţi judecata lui Dumnezeu! Voi trageţi
  biserica în jos! Pastorii şi ceilalţi membri trebuie să plece înaintea voastră pentru a vă
  mulţumi şi pentru a vă păstra în biserică; voi călcaţi în picioare sfinţenia necesară Casei lui
  Dumnezeu! Luaţi în mod uşuratic credinţa creştină şi nu vă pocăiţi niciodată cu adevărat!
  Pentru unii din voi se potriveşte de minune ceea ce apostolul Petru a zis: „Ar fi fost mai
  bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă
  de la porunca sfântă, care le fusese dată.“ (2 Petru 2:21) Pocăiţi-vă!
  6. Către cântăreţii creştini de muzică “Rock şi Heavy Metal”. „Supuneţi-vă dar lui
  Dumnezeu. Împotriviţi- vă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se
  va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima
  împărţită! Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi
  pag 5
  bucuria voastră în întristare“ (Iacov 4:7-9). „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă
  iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii
  pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta
  ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.“ (1 Ioan 2:15-17)
  Cântăreţilor creştini, care cântaţi muzică creştină “Rock” şi “Heavy Metal”, aţi fost duşi în
  eroare de ideea că dacă vă îmbrăcaţi şi vă comportaţi precum nişte ciudaţi, dacă aveţi o
  înfăţişare dură şi depresivă sunteţi la modă! În realitate, aşa-zisa voastră slujire este o
  ruşine la adresa lui Dumnezeu şi adevăratei Sale Biserici. Spuneţi că evanghelizaţi lumea cu
  acest tip de muzică, dar în realitate, v-a cucerit lumea pe voi şi pe audienţa voastră. Muzica
  “Rock” şi „Heavy Metal” nu pot sluji niciodată Biserica datorită originii sataniste a acesteia,
  de aceea aşa-zisa muzică creştină „Rock” este o contradicţie în termeni. Pocăiţi-vă!
  7. Către creştinii „înţelepţi în felul lumii” aflaţi în funcţii de conducere. „Nimeni să nu se
  înşele: Dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca
  să ajungă înţelept. Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De
  aceea este scris: „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.” Şi iarăşi: „Domnul cunoaşte
  gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte.” (1 Corinteni 3:18-20)
  Pentru Comitetele Bisericilor care conduc biserica ca pe o afacere…opriţi-vă, este un nonsens!
  Ghidaţi-vă după Cuvântul lui Dumnezeu, nu după concepte manageriale! Abuzaţi atât
  de pastor, cât şi de membrii Bisericii! Mulţi din voi afişaţi o aroganţă de şef.
  Pentru profesorii de teologie…o parte dintre voi aţi crescut cu convingeri umaniste şi
  continuaţi să vă schimbaţi punctul de vedere în funcţie de mersul lumii! În studiile pentru
  lucrarea de doctorat aţi urmărit doar să absolviţi cu bine, dar aţi neglijat disciplinele
  spirituale şi evlavia! În consecinta pastorii pe care îi formaţi seamănă cu voi. Mulţi din ei cad
  în tot felul de păcate grele.
  Pentru bordul de conducere a anumitor şcoli de teologie..voi luaţi decizii capitale, fără a vă
  baza pe înţelepciunea lui Dumnezeu. Unii din voi nu aveţi nici o expertiză teologică, dar cu
  toate astea, dezbateţi pe marginea unor subiecte de teologie. Adesea, voi, cei din bordul
  de conducere, sunteţi alesi pe baza statutului social sau a puterii financiare pe care le
  deţineţi, nu în funcţie de maturitatea spirituală sau de expertiza teologică. Pocăiţi-vă!
  8. Pentru vedetele şi producătorii creştini. „Israel s-a îngrăşat, şi a azvârlit din picior; – Te-ai
  îngrăşat, te-ai îngroşat şi te-ai lăţit! – Şi a părăsit pe Dumnezeu, Ziditorul lui, A nesocotit
  Stânca mântuirii lui“ (Deuteronomul 32:15)
  Mulţi din voi vă faceţi vinovaţi de căutarea obţinerii de profit şi nu de onorarea lui
  Dumnezeu! Încet, de-a lungul anilor, promovaţi muzica lumească şi reviste lumeşti. Sunteţi
  ahtiaţi după recunoaştere din partea mass-mediei! Este şocant să vezi în librăriile creştine,
  cd-uri având pe copertă grupuri Rock cu feţe bolnave sau aşa-zisele cântăreţe creştine,
  pozate în îmbrăcăminte îndecentă. Periodic, familii naive şi tineri imaturi se lasă influenţaţi
  de curentul acesta, lansat de producătorii creştini. Mulţi dintre cântăreţii creştini, care au
  făcut mulţi bani din această promovare, acum se comportă ca personalităţile de la
  Hollywood, arătând lipsă de respect la adresa lui Dumnezeu şi a creştinilor decenţi. Unde în
  Biblie, aţi găsit că sfinţii din Vechiul Testament sau ucenicii Domnului Iisus să afişeze o
  pag 6
  atitudine arogantă şi să fie aşa de bogaţi precum sunt multe vedete creştine în zilele
  noastre? Suntem aşa de critici la adresa Vaticanului şi la opulenţa lui, dar începem să ne
  asemănăm cu ei. Pocăiţi-vă!
  UN SFAT BIBLIC ÎMPOTRIVA APOSTAZIEI
  Din partea Domnului Iisus Hristos: „te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca
  să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii
  tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia
  pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te! Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude
  cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. Celui ce va birui, îi
  voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu
  Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.“
  (Apocalipsa 3:18-22)… „Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia
  după faptele lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.
  Ferice de cine îşi spală hainele ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porti în cetate.
  Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi
  trăieşte în minciună.” (Apocalipsa 22:12-15)
  Din partea apostolului Pavel: „Tu, însă, ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea,
  hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,
  prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce
  prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toţi cei ce voiesc să
  trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, vor fi prigoniţi. Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din
  rău în mai rău, vor amăgi pe alţii, şi se vor amăgi şi pe ei înşişi. Tu să rămâi în lucrurile pe care
  le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat: din pruncie
  cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa
  în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre,
  să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit
  şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.“ (2 Timotei 3:10-17)
  „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece viii şi
  morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp
  şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea
  când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă
  lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi
  se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă
  lucrul unui evanghelist, şi împlineşte-ţi bine slujba.“ (2 Timotei 4:1-5)
  Din partea apostolului Ioan: „Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire,
  este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci
  diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările
  diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne
  în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui
  Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este de la Dumnezeu; nici
  cine nu iubeşte pe fratele său.“ (1 Ioan 3:7-10)
  De la profetului Daniel: „Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia şi urgia Ta de la
  cetatea ta Ierusalimul, de la muntele Tău cel sfânt; căci din pricina păcatelor noastre şi din
  pricina nelegiuirilor părinţilor noştri este Ierusalimul şi poporul Tău de ocara tuturor celor ce
  ne înconjoară. Ascultă dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea şi cererile robului Tău, şi,
  pag 7
  pentru dragostea Domnului, fă să strălucească Faţa Ta peste sfântul Tău locaş pustiit…!
  Pleacă urechea, Dumnezeule, şi ascultă! Deschide ochii şi priveşte la dărâmăturile noastre, şi la
  cetatea peste care este chemat Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem
  noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia
  aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci
  Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!” (Daniel 9:16-19)
  Din partea autorului manifestului:
   Scapă de televizor.
   Limitează activitatea la computer pentru temele de la şcoală, la muncă sau în scop de
  cercetare.
   Aruncă toate dvd-urile, revistele, CD-urile, posterele cu conţinut sexy, pornografic,
  violent, ocult, incluzând toată muzica rock sau heavy metal, creştină sau necreştină.
   Fii la zi cu ce se întâmplă în jurul tău şi în lume, din publicaţiile creştine sau ştirile
  nepoluate de pe internet.
   Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să te întorci la El şi să te umple de Duhul Sfânt.
   Asigură-te că citeşti zilnic din Biblie şi te rogi.
   Cere-i lui Dumnezeu să-ţi descopere planul Său pentru tine şi implică-te în el imediat.
   Stai aproape doar de creştini evlavioşi.
   Scapă de toate hainele indecente.
   Dacă ai o familie pune-o pe primul loc, după Dumnezeu.
   Citeşte cărţi devoţionale de autori celebri, precum: C.H. Spurgeon, John Piper, John Mc
  Arthur, Chuck Smith, etc.
  TREI ATITUDINI CU PRIVIRE LA ACEST MANIFEST PENTRU TREZIRE SPIRITUALĂ
  1. Dacă eşti un creştin treaz, te bucuri la citirea acestui manifest şi îl vei trimite şi altor
  creştini.
  2. Dacă eşti un creştin căldicel, probabil că te-ai simţit ofensat la început, dar ai realizat pe
  parcurs că este timpul să te trezeşti.
  3. Dacă eşti un apostat, te vei revolta după citirea acestui manifest, dar dacă te vei pocăi
  cu adevărat, Dumnezeu va face din tine un credincios adevărat.
  Pastor Paul DAN
  gracetonations@gmail.com
  i Cultura pop ( „popular culture” în limba engleză) este un fenomen mondial de anti-cultură început în anii 1960, care a cucerit tinerii din
  întrega lume, indiferent de convingerile pe care le au: creştini, islamici, atei, budişti, hinduşi etc. Cultura pop este o revoltă împotriva
  autorităţii familiei, instituţiilor de educaţie, bisericii sau religiei din care fac parte tinerii respectivi. Cultura pop promovează indecenţa,
  imoralitea sexuală, muzica „rock” şi heavy metal” cu toate variantele lor, drogurile, ocultismul şi iniţirea în satanism. Cultura pop este
  intens promovată de mass media contemporană pentru îndoctrinarea tineretului cu o astfel de cultura malefică. Culura pop este religia
  tineretului, care în viitor îi va duce la închinarea fata de anticrist. Creştinii pot scapă de cultura pop acasă şi în Biserică, trăind în sfinţenie
  autentică şi evitând programele mass mediei. Creştinii trebuie să ia în serios studierea Cuvântului, Evanghelizarea, şi promovarea culturii
  creştine fără influenţe ale culturii pop.
  Bibliografie: Christian Rock: Exposed http://www.av1611.org/crock/crockex1.html
  Metaphysical Media: The Occult Experience in Popular Culture Emily D. Edwards. She is an associate professor of broadcasting and
  cinema at the University of North Carolina, Greensboro.
  Rock Music in American Popular Culture II: By B. Lee Cooper, Wayne S. Haney
  Wikipedia Encyclopedia pe internet: Counterculture
  Encyclopedia Britanica pe internet: Counterculture

  • teologeanu 12, iunie, 2009 la 7:32 am #

   Paul Dan,
   dupa criteriile dumneavoastra ar trebui sa fiu un crestin autentic pentru ca am facut public mesajul. Adevarul este ca nu publicarea mesajului dumneavoastra ma face crestin, ci relatia dintre mine si Cristos.

 2. timotheos 11, iunie, 2009 la 10:20 pm #

  este o rusine si o ofensa la adresa lui Dumnezeu…cantaretele machiate,coafate si impodobite,imbracate senzual….muzica-sincopata,ca la rock,textul-repetitiv si sarac,fara profunzime spirituala …jalnic,si tragic in acelasi timp…o spun cu durere in suflet…

  • teologeanu 12, iunie, 2009 la 7:11 am #

   Draga Timotheos, eu m-as abtine sa afirm ca o melodie este ofensatoare pentru ca nu imi place ritmul sau machiajul celor care canta. Cred ca ai observat ca nu au nici batic!

   Nu toti au indragit asa de mult muzica de cor. Eu unul am suferit destul din cauza ei. Sau ma rog, din cauza unor personaje.Esti binevenit sa pui altceva in loc. Dar vad ca preferi sa te ascunzi la umbra unui nick anonim.

   Later Edit: vad ca este vorba de Paul Dan

 3. aurel munteanu-ROMANIA 3, iulie, 2009 la 7:22 pm #

  Fr Paul Dan are foarte mare dreptate ,mai sunt putini azi care fac pasul inainte si spun lucrurilor pe nume .Chiar daca pentru uni devin ‘antipatici si ingusti’. Domnul sa fie glorificat!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: